[ย้อนกลับ]


เพลงกล่อมเด็ก “นกเขาเถื่อน” ( คนอ่าน 112943 คน) ( คนแสดงความเห็น 7598 คน)

เจ้านกเขาเถื่อนเอย ให้เจ้าอยู่เรือนเลี้ยงน้อง
แม่จะไปขายของ เลี้ยงน้องเถิดพ่อคุณเอย
นกเขาเอย ขันอยู่แต่เช้าจนเย็น
ขันเถิดแม่จะฟังเสียงเล่น เนื้อเย็นเจ้าคนเดียว
นกเขาเอย ขันอยู่แต่เช้าจนเที่ยง
พระสุริยาบ่ายเบี่ยง เที่ยวแล้วจงนอนเปลเอยแสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ
ความคิดเห็นโดย
รหัสผ่าน
EMAIL
ความเห็น