[ย้อนกลับ]


ฝนเอย...ทำไมจึงตก ( คนอ่าน 112843 คน) ( คนแสดงความเห็น 7598 คน)

"ฝนเอย...ทำไมจึงตก"
"ฝนตกเพราะกบมันร้อง"

“กบเอย...ทำไมจึงร้อง”
“กบร้องเพราะท้องมันปวด”

“ท้องเอย...ทำไมจึงปวด”
“ท้องปวดเพราะข้าวมันดิบ”

“ไฟเอย...ทำไมจึงดับ”
“ไฟดับเพราะฟืนมันเปียก”

“ฟืนเอย...ทำไมจึงเปียก”
“ฟืนเปียกเพราะฝนมันตก”
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ
ความคิดเห็นโดย
รหัสผ่าน
EMAIL
ความเห็น