[ย้อนกลับ]


เกาะสีชัง ( คนอ่าน 112846 คน) ( คนแสดงความเห็น 7598 คน)

ฉันมาเห็นสถานลานตา     งามเหมือนเกาะฟ้าสมญาสีชัง
ลอยอยู่หว่างกลางน้ำลำพัง    มีฝั่งหาดทรายแลลาน
        เหลียวทางไหนสดใสวิญญา     แลสูงหนักหนาประภาคาร
ยวนยั่วใจอย่างเหลือประมาณ    สำราญสถานที่งาม
        เพริดแพร้ว     เห็นหาดแก้ววับวาม    สมนาม     เหมือนดังแก้วแสนเพลิน
        ณ แห่งนี้เห็นศรีราชา     ภูผาดูสูงสง่าเหลือเกิน
คลื่นลมเสียงดังได้ฟังแล้วเพลิน    ดุจคำเชื้อเชิญเรียกดัง
        สวยงามแท้แลแล้วชื่นฉ่ำ     ชมแล้วชมซ้ำถึงนามสีชัง
งามเด่นดีมีแหลมท่าวัง    ดูช่างชื่นชมยวนใจ
        สายลมพริ้วอยู่ทุกนาที     แห่งนี้จะเห็นเจดีย์วิไล
มียอดแซมดูแหลมแทงใจ    พิศไปสดใสน่าชม
        เสียงคลื่น     ซัดฝั่งครืนครื้นโครม
        เสียงลม     เสียงกล่อมกลมเสียงดัง
        เห็นเกาะนี้สดสีงามตา         สุดที่จะหามาเทียบให้ฟัง
โอ้ใครหนอใครให้นามสีชัง    ไม่ชังเหมือนดังชื่อเลยแสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ
ความคิดเห็นโดย
รหัสผ่าน
EMAIL
ความเห็น