[ย้อนกลับ]


กลิ่นดอกไม้ ( คนอ่าน 112851 คน) ( คนแสดงความเห็น 7598 คน)

หอมเอยหอมดอกไม้     ดอกใดที่ไหนเอ๋ย
กลิ่นนางแย้มหอมชวนเชย    กลิ่นระเหยเหมือนประทินกลิ่นนวลปราง
        เล็บมือนางอ่อนช้อน     อ่อนงอนดังเล็บมือนาง
นมสวรรค์นั้นสอางค์    ดังกับถันหลั่นสล้างโสภิณ
        หอมเอยยวนยี     กลิ่นอย่างนี้คือซ่อนกลิ่น
ซ่อนกลิ่นไว้ไยหอมรวยริน    แล้วเรียกซ่อนกลิ่นหอมเกินที่จินตนา
        หอมเอยหอมชื่นชม     ได้ดมก็สมอุรา
กลิ่นแก้มหอมของกานดา    ชื่นหนักหนาชื่นยิ่งกว่ามาลีแสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ
ความคิดเห็นโดย
รหัสผ่าน
EMAIL
ความเห็น