[ย้อนกลับ]


เขมรไทรโยค ( คนอ่าน 112849 คน) ( คนแสดงความเห็น 7813 คน)

บรรยายความตามไท้ เสด็จยาตร  ยังไทรโยคประพาสพนาสัณฑ์ 
น้องเอย...เจ้าไม่เคยเห็น ไม้ไร่หลายพันธ์ คละขึ้นปะปน
      ที่ชายชลเขาชะโงกเป็นโกรกธาร  น้ำพุพุ่งซ่าน ไหลมาฉาดฉาน
เห็นตระการ มันไหลจอกโครมจอกโครม           มันดังจ้อกจ้อก จ้อกจ้อก โครมโครม
      น้ำใสไหลจนดู หมู่มัสยา  กี่เหล่าหลายว่ายมา ก็เห็นโฉม
น้องเอย เจ้าไม่เคยเห็น ยินปักษาซ้องเสียง เพียงประโคม
      เมื่อยามเย็นพยับโพยมร้องเรียกรัง เสียงนกยูงทอง มันร้องโด่งดัง 
หูเราฟังมันร้องดังกระโต้งฮง มันดังก้อก ก้อก ก้อกก้อก กระโต้งฮง
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ
ความคิดเห็นโดย
รหัสผ่าน
EMAIL
ความเห็น