[ย้อนกลับ]


ลาวดวงเดือน ( คนอ่าน 112856 คน) ( คนแสดงความเห็น 7598 คน)

     ...โอ้ ละ หนอ ดวง เดือน เอย พี่ มา เว้า รัก เจ้า สาว คำ ดวง 
โอ้ ว่า ดึก แล้ว หนอ พี่ ขอ ลา ล่วง อก พี่ เป็น ห่วง รัก เจ้า ดวง เดือน เอย 

      ...โอ้ ละ หนอ ดวง เดือน เอย พี่ มา เว้า รัก เจ้า สาว คำ ดวง 
โอ้ ว่า ดึก แล้ว หนอ พี่ ขอ ลา ล่วง อก พี่ เป็น ห่วง รัก เจ้า ดวง เดือน เอย  

      ...ขอ ลา แล้ว เจ้า แก้ว โก สุม เฮ้อ เออ เออ เออ เอย เฮ้อ เออ เออ เออ เอย เฮ้อ
เออ เออ เออ เอย เฮ้อ เออ เออ เออ เอย พี่นี้รัก เจ้า หนา ขวัญ ตา เรียม 
จะหาไหน มา เทียม โอ้เจ้าดวงเดือนเอย          จะหาไหนมาเทียมโอ้เจ้าดวงเดือนเอย  .

      ...หอม กลิ่น เกษร เกษร ดอก ไม้ หอม กลิ่น คล้าย คล้ายเจ้าสูเรียมเอย 
หอม กลิ่น กรุ่น ครัน หอม นั้น ยัง บ่ เลย  เนื้อ หอม ทราม เชย อ๋ย เรา ละ หนอ 

      ...หอม กลิ่น เกษร เกษร ดอก ไม้  หอม กลิ่น คล้ายคล้าย เจ้า สู ของ เรียม เอย          
หอม กลิ่น กรุ่น ครัน หอม นั้น ยัง บ่เลย เนื้อ หอม ทราม เชย เอ๋ย เรา ละ หนอ
 

 
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ
ความคิดเห็นโดย
รหัสผ่าน
EMAIL
ความเห็น