[ย้อนกลับ]


เพลงชาติไทย ( คนอ่าน 112842 คน) ( คนแสดงความเห็น 7598 คน)

 

                            
                            
                            
                            

                            
                            

เพลงชาติไทย

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย


                          หลวงสารานุประพันธ์ (เนื้อร้อง)
                          พระเจนดุริยางค์ (ทำนอง)
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ
ความคิดเห็นโดย
รหัสผ่าน
EMAIL
ความเห็น