[ย้อนกลับ]


พระอภัยมณี ( คนอ่าน 148978 คน) ( คนแสดงความเห็น 503 คน)

      พระอภัยมณีและศรีสุวรรณโอรสท้าวสุทัศน์แห่ง กรุงรัตนา
เมื่อมีชันษาได้สิบสามปีจึงออกจากเมืองไปศึกษาเล่าเรียน พระอภัยมณี
เรียนวิชาเป่าปี่ ส่วน ศรีสุวรรณ เรียนวิชากระบี่กระบอง


      ครั้นกลับเมือง พระบิดาโกรธเพราะไม่ทรงโปรดวิชาที่เรียน จึงขับ
ออกนอกเมืองในระหว่างทางได้พบกับสามพราหมณ์ คือ โมรา สานน
และ วิเชียร ซึ่งมีความรู้ที่แตกต่างออกไป


            พระอภัยมณีได้ลองเป่าปี่ให้สามพราหมณ์ฟังจนสามพราหมณ์
และศรีสุวรรณหลับไป   นางผีเสื้อสมุทรเมื่อได้ยินเสียงปี่ และเห็นความ
งดงามของพระอภัยมณีจึงแอบลักพาตัวไปไว้ในถ้ำ


    พระอภัยมณีจำยอมอยู่กับนางผีเสื้อสมุทร จนมีโอรสชื่อว่าสินสมุทร
ส่วนศรีสุวรรณและสามพราหมณ์ครั้นตื่นขึ้นมา ไม่พบพระอภัยมณีก็ออก
ตามหาจนถึงเมืองรมจักร  ซึ่งมีกษัตริย์นามว่าท้าวทศวงศ์ และมีธิดานาม
ว่าเกษรา ศรีสุวรรณได้อภิเษกกับ เกษรา จนมีธิดานามว่า อรุณรัศมี


         ต่อมาครอบครัวเงือกได้อาสาพาพระอภัยมณี และสินสมุทรหนี
นางผีเสื้อสมุทรจนมาถึงเกาะแก้วพิสดาร พระอภัยมณีได้นางเงือกเป็น
เมียอีกคนหนึ่งมีโอรสนามว่าสุดสาคร       ทางฝ่าย เมืองผลึก ท้าวสิลราชมีพระธิดานามว่า สุวรรณมาลี
เจ้าลังกาได้ขอไว้เพื่อให้อภิเษกกับ อุศเรน ราชโอรส วันหนึ่งท้าวสิลราช
พา สุวรรณมาลี ไปเที่ยวทางทะเล และเรือได้แล่นมาถึงเกาะแก้วพิสดาร
พระโยคี จึงฝาก พระอภัยมณี สินสมุทร และชาวเรือที่อาศัยอยู่
บนเกาะลงเรือมาด้วย แต่ นางผีเสื้อสมุทร ได้ติดตามพระอภัยมณี
และเข้าทำลายเรือให้แตก ท้าวสิลราชสิ้นพระชนม์ สินสมุทรแบกนาง
สุวรรณมาลีลอยน้ำมา ส่วนพระอภัยมณีว่ายน้ำขึ้นอีกเกาะหนึ่ง
นางผีเสื้อสมุทรก็ได้ตามไปอีกแต่ไม่อาจเข้าใกล้ได้ พระอภัยมณีจึงเป่าปี่
ฆ่านางผีเสื้อสมุทรตาย สินสมุทรพานางสุวรรณมาลีขึ้นฝั่ง และพบกับ
เรือโจรสลัด


           จึงขอโดยสาร แต่โจรสุหรั่งพยายามจะเอานาง
สุวรรณมาลีเป็นเมีย สินสมุทร จึงฆ่าตาย และได้ครองเรือ
ฝ่ายพระอภัยมณี พบเรือ อุศเรน  จึงขอโดยสารมาด้วย
สินสมุทรเดินทางมาถึง เมืองรมจักร ได้ต่อสู้กับ ศรีสุวรรณ
สินสมุทร จับ ศรีสุวรรณ ได้ จึงรู้ว่าเป็นอาหลานกัน และ
ได้ชวนกันออกตามหา พระอภัยมณี จนพบ


    
แต่ ศรีสุวรรณ ไม่ยอมคืน นางสุวรรณมาลี ให้กับ อุศเรน
จึงเกิดการต่อสู้กันอุศเรนรบแพ้หนีไปเมืองลังกา เมื่อถึงเมือง
ผลึกพระอภัยมณี ได้นางวาลีมาเป็นสนม และช่วยกันออก
อุบายให้พระอภัยมณีและนางสุวรรณมาลีอภิเษกกัน
จนมีธิดาฝาแฝด สร้อยสุวรณ จันทร์สุดา


     ฝ่ายนางเงือกเมื่อคลอดโอรสมา โยคี จึงตั้งชื่อให้ว่า สุดสาคร
และได้สอนเวทมนตร์ต่าง ๆ ให้พร้อมทั้งมอบไม้เท้าให้สุดสาครจับม้า
นิลมังกรได้แล้วนำมาเป็นพาหนะคู่ใจ ครั้นเจริญวัยก็ออกติดตามหา
พระอภัยมณี ระหว่างทางพบชีเปลือยถูกชีเปลือยผลักตกเหว
พระโยคีต้องมาช่วย สุดสาครตามชีเปลือยเข้าไปในเมืองการะเวก
และได้ของคืนท้าวสุริโยทัยกษัตริย์แห่งเมืองการะเวกรับสุดสาคร
เป็นโอรสบุญธรรมอุศเรนเมื่อรบแพ้ก็เจ็บแค้นยกทัพมาตีเมืองผลึก
แต่แพ้ ถูกนางวาลีพูดยั่วจนอกแตกตายวิญญาณของอุศเรนเข้า
สิงนางวาลี   จนทำให้นางต้องตายตาม เมื่อเจ้าลังกาและอุศเรน
สิ้นพระชนม์ นางละเวงวัณฬาจึงครองเมืองแทนและคิดแก้แค้น
บาทหลวงจึงแนะนำให้นางส่งรูป โดยใส่เสน่ห์ลงในรูปวาด
ของนาง กษัตริย์ผู้ใดพบเห็นจะได้หลงใหล และมาช่วยรบ เจ้าเมือง
ละมานยกมาเป็นทัพแรก


      ครั้นมาถึงเมืองผลึกได้ยินเสียงปี่ของพระอภัยมณีก็หลับใหล
และถูกจับได้   เจ้าเมืองละมานจึงตรอมใจตาย และสิงอยู่ในรูปวาด
ของนางละเวงวัณฬา พระอภัยมณีครั้นได้รับรูปของนางละเวงวัณฬา
ก็มีความหลงใหลเป็นอย่างมาก    ฝ่ายสุดสาครได้ขอลากษัตริย์เมือง
การะเวกออกตามหาพระอภัยมณี โดยมีพระหัสไชยและนางเสาวคนธ์
ขอติดตามด้วย สุดสาครเมื่อเดินทางมาถึงเมืองผลึกก็เข้าช่วยแก้ไข
พระอภัยมณีให้หายคลุ้มคลั่งนางละเวงวัณฬา    ในขณะเดียวกันกับ
ที่ศึกจากเมืองต่าง ๆ มาล้อมเมืองผลึกไว้มาก พระอภัยมณี และ
ศรีสุวรรณจึงยกทัพออกสู้รบ และเป่าปี่สะกดทัพ แต่นางละเวงวัณฬา
มีตราราหูคอยป้องกันไม่ให้หลับ และเกิดอันตราย ครั้นพระอภัยมณีได้
พบนางละเวงก็หลงรัก พยายามพูดเกี้ยว แต่นางละเวงวัณฬาขับม้าหนี
เข้าป่าจนพบดินถนันและได้ผีย่องตอดเป็นข้าทาส


        นางละเวงวัณฬาได้เดินทางมาถึงสำนักบาทหลวงอีกแห่งหนึ่ง 
และขอนางยุพาผกาและนางสุลาลีวันที่อยู่ในสำนักนี้เป็นราชธิดาบุญ
ธรรม       เมื่อนางละเวงวัณฬาหนีไป กองทัพของพระอภัยมณีได้เข้าเมือง
และยึดเมืองหน้าด่านได้ทำให้นางละเวงวัณฬาต้องออกศึกเพื่อป้อง
กันเมืองหน้าด่าน   บาทหลวงจึงแนะนำให้ออกอุบาย ให้พระอภัยมณี
เป่าปี่เพื่อสะกดทัพ หลังจากนั้นให้เผาค่ายเสีย  แล้วจับตัวพระอภัยมณี
มาฆ่า นางละเวงวัณฬาไม่กล้าทำเช่นนั้น แต่ไม่กล้าขัดคำสั่งจึงให้
นางยุพาผกาทำหน้าที่ไปลวงให้พระอภัยมณีเป่าปี่   แล้วจับพระอภัยมณี
มาไว้ในเมืองลังกา พระอภัยมณีหลงเสน่ห์นางละเวงวัณฬา ขณะเดียว
กันนางละเวงวัณฬาได้ออกอุบายให้นางรำภาสะหรีมีสารเข้าเมืองลังกา
และศรีสุวรรณก็ถูกเสน่ห์ของนางรำภาสะหลี สินสมุทรทราบข่าวจึง
คิดแก้แต่นางยุพาผกา ได้รับสารจากนางละเวงวัณฬาให้เชิญสินสมุทรเข้าวัง
เพื่อเยี่ยมอาการประชวรของพระอภัยมณี สินสมุทรหลงกลของ
นางละเวงวัณฬา จึงทำให้ถูกเสน่ห์อีกองค์ หนึ่งสามพราหมณ์ที่
คอยอยู่นอกเมืองจึงส่งข่าวให้นางสุวรรณมาลีทรงทราบ


      
นางสุวรรณมาลีเมื่อทราบเรื่องราว จึงแจ้งข่าวไปยังเมืองรมจักร
และเมืองการะเวกให้เข้าช่วยเหลือ โดยนางสุวรรณมาลียกทัพ
ล่วงหน้ามาก่อน ครั้นทัพของสุดสาครและหัสไชยมาถึง สุดสาคร
จึงอาสาเข้าแก้เสน่ห์ แต่แล้วก็ต้องถูกเสน่ห์ของนางสุลาลีวันทางฝ่าย
พราหมณ์ทิศาปาโมกข์โลกเชษฐ์ที่ติดตามมากับสุดสาคร จึงเข้า
แก้ไขเสน่ห์โดยให้หัสไชยถือธงยันต์เข้าไปในเมืองลังกาและสามารถ
ช่วยสินสมุทรและสุดสาครออกมาได้ ครั้นตกดึกนางยุพาผกาและ
สุลาลีวันให้ย่องตอดสะกดทัพ แล้วเอาเสน่ห์ไปป้ายสินสมุทร และ
สุดสาครอีก พร้อมทั้งเขียนสารไว้ให้นางเสาวคนธ์ เป็นเหตุให้
นางเสาวคนธ์โกรธแค้นมาก จึงลอบเข้ายิงแก้มนางสุลาลีวัน
นางละเวงวัณฬาโกรธแค้นมากจึงยกกองทัพออกสู้รบอีก
พระโยคีแห่งเกาะแก้วพิสดารจึงมาห้ามทัพ การรบจึงสิ้นสุด
ต่างฝ่ายต่างเป็นไมตรีกัน

 


แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ