[ย้อนกลับ]


ควายทรพาและควายทรพี ( คนอ่าน 149196 คน) ( คนแสดงความเห็น 65 คน)

        มียักษ์ตนหนึ่งชื่อนนทกาลอสูร เป็นผู้เฝ้าประตูกำแพงชั้นในเขาไกรลาสของพระอิศวร
ได้ล่วงเกินนางมาลีซึ่งเป็นคนร้อยดอกไม้ นางจึงไปทูลฟ้องพระอิศวร พระอิศวรโกรธสาปให้
นนทกาลไปเกิดเป็นควายป่าชื่อ ทรพา และเมื่อถูกฆ่าโดยลูกชายชื่อทรพี จึงจะพ้นคำสาป เมื่อ
ทรพาเข้ามาอยู่ในป่าได้นางควายเป็นเมียมากมาย เมื่อนางควายตัวใดมีลูกตัวผู้ก็จะถูกฆ่าตาย
หมด นางควายนิลาจึงหนีไปออกลูกในถ้ำสุรกานต์เป็นตัวผู้ ฝากเทวดาให้เลี้ยงดู เทวดาได้ตั้ง
ชื่อ ลูกควายนี้ว่าทรพี


 


       ทรพีนั้นเมื่อเติบใหญ่ขึ้น จึงพยามยามวัดรอยตีนของพ่อ เมื่อเห็นว่าเท่ากับของทรพาผู้
เป็นพ่อแล้ว จึงมาท้าต่อสู้กับทรพาและฆ่าทรพาตาย


 


     ทรพีเมื่อฆ่าทรพาตายแล้ว จากนั้นก็ไปท้าทายบรรดาเทวดาไปเรื่อย ๆ เทวดาจึงหลอกให้ไป
ท้าพระอิศวรที่เขาไกรลาส พระอิศวรโกรธ จึงให้ไปต่อสู้กับพระยาพาลีและสาปให้ตายด้วยฤทธิ์
ของพระยาพาลี แล้วไปเกิดเป็นลูกพระยาขร ชื่อ มังกรกรรฐ์ และให้ตายด้วยศรพระราม
ทรพีแม้จะถูกสาปแล้วก็ยังไม่สำนึกตัว ไปท้าทายพระยาพาลีที่เมืองขีดขิน


     ทั้งสองจึงต่อสู้กัน พระยาพาลีได้ลวงให้ทรพีไปสู้กันในถ้ำ และได้สั่งสุครีพว่าเมื่อครบเจ็ดวัน
แล้วยังไม่กลับออกมา ให้เฝ้าดูรอยเลือด ถ้าเป็นเลือดข้นจะเป็นเลือดควาย ถ้าเห็นเลือดใสจะ
เป็นเลือดตน จงรีบพาไพร่พลขนหินมาปิดถ้ำเสีย
     พระยาพาลีสูกับทรพีอยู่ถึง 7 วัน 7 คืน ไม่ชนะเนื่องจากเทวดาอารักษ์ที่ปกป้องเจ้าควายทรพี
ที่นางควายนิลาฝากฝังในถ้ำสุรกานต์ปกป้องให้รอดผ้นอันตราย จึง ออกอุบายถาม เจ้าทรพีว่า
"เจ้าควายทรพีเจ้าเก่งกาจถึงเพียงนี้เพราะเจ้ามีผู้คอยช่วยเหลือปกป้องเจ้า ใช่หรือไม่"  เจ้าทรพี
ซึ่งหยิ่งและอวดดีไม่รู้คุณเทวดาที่คอยปกป้องตนมาดังบุพกาลี ก็กลาวว่า "ข้าเก่งกาจเพราะตัวของ
ข้าเอง หาได้มี เทวดา อ้ายอีตนไหนคอยปกป้อง ก็หาไม่" พระยาพาลีได้ยินดังนั้นจึงกล่าวต่อเหล่าเทวดาที่
ปกป้องทรพีว่า "ดูก่อนท่านเทวดาทั้งหลาย ไอ้ควายป่าทรพีตนนี้หาสำนึกในบุญคุณของพวกท่านไม่
ขนาดพ่อมันยังคิดฆ่าได้ แม้พวกท่านคอยปกป้องมันไม่ให้ได้รับอันตรายมันก็ไม่สำนึกบุญคุณ
แล้วท่านยังจะปกป้องเจ้าควายที่ไม่รู้จักบุญคุณ บุพกาลี ตัวนี้หรือ" เทวดา
ที่ปกป้องเจ้าควายทรพีได้ยินก็คิดเห็นเช่นเดี๋ยวกับที่พยาพาลีแนะจึงรวมกันออกจากเขาและกรีบเท้า
ไม่คอยปกป้องเจ้าทรพีอีกต่อไป พระยาพาลีได้ที่จึงเข้าห่ำหัน จนสามารถ ฆ่าทรพีตาย เทวดายินดี
บันดาลให้ฝนตก เลือดที่ไหลออกมาจึงใส สุครีพเห็นเข้าคิดว่าเป็นเลือดพระยาพาลี จึงสั่งให้ไพร่
พลเอาหินมาปิดถ้ำ    ฝ่ายพระยาพาลีเมื่อฆ่าทรพีตายแล้ว จะออกจากถ้ำพบถ้ำปิดก็โกรธหาว่า
สุครีพคิดจะแย่งชิงเมือง จึงไล่สุครีพออกจากเมืองไป    ฝ่ายทรพีเมื่อตายไปแล้ว ได้มาเกิดเป็นบุตรของพระยาขร น้องชายของทศกรรฐ์ซึ่งครองเมือง
โรมคัล กับพระนางรัชฎาสูรชื่อว่า มังกรกรรฐ์ ตามคำสาปของพระอิศวร


 
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ