[ย้อนกลับ]


ปู่โล่โถ ( คนอ่าน 147606 คน) ( คนแสดงความเห็น 69 คน)

          


          ไข่หินมหึมาลูกหนึ่งหล่นจากฟากฟ้า


พอแตกก็เกิดชายสามพี่น้อง


              พี่คนโตได้ขึ้นสวรรค์ กลายเป็นเทพเจ้าแห่งสายฟ้า


          คนรองลงทะเล กลายเป็นพญามังกร


          คนเล็กอยู่บนดิน กลายเป็นมนุษย์ มีนามว่าปู่โล่โถ


         


         ปู่โล่โถเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ ทำทุกอย่างเพื่อ


มนุษย์  ในสมัยดึกดำบรรพ์ท้องฟ้ากับดินอยู่ใกล้ชิดกันมาก


ปู่โล่โถจึงสอนให้มนุษย์ใช้ไม้ค้ำแผ่นฟ้าให้สูงขึ้นและกด


แผ่นดินให้ต่ำลง แล้วเป็นผู้ตั้งชื่อสัตว์และพืชพันธุ์ต่าง


ในโลก  อีกทั้งเป็นผู้กำหนดให้สัตว์แต่ละชนิดออกลูกครั้ง


ละกี่ตัว เช่นเสือจะมีลูกกี่ตัว  และเนื่องจากเป็นน้องเจ้าแห่ง


สายฟ้า จึงขอให้ส่งไฟมายังโลกมนุษย์  เมื่อเกิดอุทกภัยขึ้น


ในโลกก็ใช้ไถวิเศษไถดินเป็นร่องลึกให้น้ำที่ท่วมอยู่ไหลลง


ทะเลไป  ร่องน้ำนี้คือแม่น้ำหงเหอหรือแม่น้ำแดงในปัจจุบัน


         ปู่โล่โถยังได้เมล็ดพันธุ์ข้าวจากกระเพาะของนกตัว


หนึ่งและใช้ใบไม้ผสมดินเหนียวปั้นเป็นรูปควาย  แล้วสอน


ห้ชาวจ้วงทำนา  แต่นั้นมาชาวจ้วงก็นิยมปลูกข้าว   ปู่โล่โถ


สอนให้มนุษย์สานเครื่องจับปลา ทำแห อวน สอนให้รู้จัก


จับปลา สอนให้รู้จักทำเล้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ รู้จักสร้างบ้าน


เรือนบนพื้นที่ราบ


          เมื่อปู่โล่โถตายแล้ว มีทายาทต่อมาชื่อปู่เผก


          ปู่เผกมีความกล้าหาญมาก กล้าต่อสู้กับเจ้าแห่ง


สายฟ้า เพราะเจ้าแห่งสายฟ้าไม่ให้ฝนตกลงมาในโลก


ปู่เผกขึ้นไปบนสวรรค์ จับตัวเจ้าสายฟ้าไว้ได้


          แม้ว่าในที่สุดจะมีน้ำท่วมใหญ่ และปู่เผกจมน้ำตาย


แต่เขาก็ไปเกิดเป็นดาวคงอยู่คู่ฟ้า


 


นิทานชนชาติจ้วง ประเทศจีน
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ