[ย้อนกลับ]


สนุกกับคำถาม ( คนอ่าน 14009 คน) ( คนแสดงความเห็น 79 คน)

"...ครูแคนสนุกกับคำถาม    เด็ก ๆ สนุกกับคำตอบ
ไม่รู้ตัวว่าเรียนหรือเล่น      แต่เด็ก ๆ ชอบ
ก่อนหมดชั่วโมงเรียน       คำถามคำตอบเปลี่ยนอีกหลายรอบ
ครูถามคำถามสุดท้าย      "ดูโทรทัศน์ที่บ้านเสียเงินไหม…เอ้า ใครจะตอบ"
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ