[ย้อนกลับ]


ศึกษาข้อดีผู้อื่น ( คนอ่าน 14019 คน) ( คนแสดงความเห็น 383 คน)

ผู้ใฝ่ศึกษา จะศึกษาข้อดีของคนอื่น มาเสริมข้อด้อยของตนเอง

หลี่ปุ๊เหว่ย
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ
ความคิดเห็นโดย
EMAIL
ความเห็น