[ย้อนกลับ]


ดับทุกข์ ( คนอ่าน 14018 คน) ( คนแสดงความเห็น 321 คน)

พ้นทุกข์ได้ เพราะรู้เหตุ ทำให้ทุกข์
หุงข้าวสุก ไม่ดิบแฉะ ถ้าหุงเป็น
เห็นทุกข์ได้ นิพพาน ก็ได้เห็น
เพราะความเย็น ซ่อนเร้นอยู่ ในความร้อน

ไม่รู้ทุกข์ จักพ้นทุกข์ ได้อย่างไร
ถอนต้นไม้ ไม่รู้ราก ยากเกินถอน
พ้นทุกข์ได้ เพราะรู้เห็น ทุกข์ทุกตอน
เห็นวงจร ทุกข์เกิดดับ หายทุกข์เอย...แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ
ความคิดเห็นโดย
EMAIL
ความเห็น