[ย้อนกลับ]


คุณค่าของชีวิต ( คนอ่าน 14004 คน) ( คนแสดงความเห็น 100 คน)

ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีคุณค่าในตัวของมันเอง
ชีวิตแมลงสักตัว ใบไม้สักใบ ต้นไม้สักตน หรือคนสักคน
ล้วนมีคุณค่าของตัวมันทั้งสิ้น การไปพรากชีวิตจากเจ้าของ
ชีวิตนั้นเป็นสิ่งไม่ถูกต้องเพราะทุกอย่างย่อมรักชีวิตของมันทั้งสิ้น

เมื่อเราคิดว่าชีวิตตนเองนั้นมีค่าไม่อยากให้ใครพรากมันไป
เราก็ไม่ควรหมายเอาชีวิตของผู้อื่นเช่นกัน
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ