[ย้อนกลับ]


คุณค่าของความสามัคคี ( คนอ่าน 13982 คน) ( คนแสดงความเห็น 39 คน)

หากเราไม่รู้คุณค่าของคำว่าสามัคคีไซร้
ยามภัยมาเราย่อมไม่สามารถป้องกันได้
ความสามัคคีนั้นเปรียบเป็นเกราะคุ้มกันภัย
ของตัวเราเอง ของสังคม และของประเทศชาติ
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ