[ย้อนกลับ]


ทำอะไรต้องไม่ประมาท ( คนอ่าน 14014 คน) ( คนแสดงความเห็น 99 คน)

ความผิดพลาดหลายๆ อย่าง

เกิดขึ้นเพราะความประมาท

และบ่อยครั้งที่เดียวที่เราต้องสูญเสีย

เพื่อน ญาติมิตร หรือ แม้แต่อวัยวะ ของเราจากความประมาท
ของตัวเราเอง หรือ เพราะคนอื่น

จงเตือนสติตัวเองทุกครั้งไม่ว่าจะทำอะไรอย่าประมาท

(ดอกไม้ไฟ ประทัด พลุ เป็นสิ่งอันตราย)
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ