[ย้อนกลับ]


การรู้จักควบคุมตนเอง ( คนอ่าน 13980 คน) ( คนแสดงความเห็น 79 คน)

เราจะควบคุมการกระทำของเราได้
ถ้ารู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองเสียก่อน
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ