[ย้อนกลับ]


อ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอ ( คนอ่าน 14001 คน) ( คนแสดงความเห็น 101 คน)

อ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอ
เพราะความรู้นั้นเป็นเครื่องประดับที่เลิศและหรู
ยิ่งกว่าแหวนเพรชราคาแพง
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ