[ย้อนกลับ]


อ่านวรรณคดีอย่างไรให้ได้ประโยชน์ ( คนอ่าน 14010 คน) ( คนแสดงความเห็น 90 คน)

  ตัวละครในวรรณคดี ถึงเป็นตัวเอกก็อาจไม่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้อง การที่เราอ่านวรรณคดี เราอ่านเพื่อบันเทิง อ่านเพื่อศึกษา อ่านเพื่อเรียนรู้รูปแบบวิธีคิด ขนบธรรมเนียม ประเพณีแต่โบราณที่ถูกแทรกสอดในวรรณคดี  เพื่อศึกษาความงามของศิลปะภาษาไทย การที่เธอรู้สึกไม่ชอบเนื้อเรื่องในวรรณคดีมิไช่สิ่งผิด

  เราจึงควรแลก เปลี่ยนความคิดกันในประเด็นของ วรรณคดีเรื่องนั้น ๆ

  เราควรอ่านแล้วลองวิจารณ์วรรณคดี  เพื่อสร้างวาทกรรม(การโต้เถียงที่นำมาซึ่งบทสรุปทางปัญญา) โดยใช้ วาทศิลป์ (ศิลปะในการใช้ถ่อยคำ สำนวน โวหารให้ประทับใจ) ในการตอบ เราจึงจะได้ ประโยชน์จากการอ่าน
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ