[ย้อนกลับ]


ดับไฟอิจฉาในใจ ( คนอ่าน 13982 คน) ( คนแสดงความเห็น 230 คน)

     ความอิจฉาเป็นอารมณ์หนึ่งของมนุษย์
ความรู้สึกว่าตัวเอง น่าจะมี น่าจะได้ น่าจะเป็น
แบบคนที่ตัวเองกำลังเปรียบเทียบด้วย

     ความอิจฉาเป็นอารมณ์ด้านมืดที่เมื่อเรามาก
เกินไปมันจะทำลายเราเอง ทำให้เราไม่เห็นคุณค่า
ของตัวเราเอง

     ของทุกอย่าง มนุษย์ทุกคน สัตว์ทุกชนิดในโลก
ย่อมมีจุดดีและจุดด้อยของมันเอง การนำตัวของเรา
ไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นที่เค้าอาจจะมีบางอย่างที่เรา
ไม่มี ไม่ได้รับ ก็เกิดความอิจฉา แล้วก็กลับทุกข์ใจ
โดยลืมไปว่า เราเองก็มีสิ่งดี ๆ ในตัวเองเช่นกัน

      เมื่อไฟอิจฉาดับ ตาก็สว่าง การยอมรับตนเอง
การยอมรับผู้อื่น คือทางที่ทำให้เรามีความสงบทางใจ
ใจไม่ฟุ้งซ่านปัญญาก็เกิด

   จงภูมิใจในตัวเราเองและยอมรับผู้อื่น
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ