[ย้อนกลับ]


ความรู้คือประทีปต์ ( คนอ่าน 14006 คน) ( คนแสดงความเห็น 38 คน)

   ถ้าเราเปรียบความรู้คือประทีปต์ (เทียน)
นั้นก็คือเราสามารถถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกคนอีกรุ่นได้
ยิ่งมีคนรู้เยอะแสงสว่างจากประทีปต์ก็จะส่องนำทางทุกคน
ให้เราไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง

  ความรู้ สืบสานมาจากรุ่นอดีตสู่ปัจจุบัน หากเด็กทุกคน
ไม่สนใจ ไม่ใฝ่เรียน ก็เหมือนเธอดับเทียนแห่งปัญญา
จากบรรพบุรุษ จากผู้ที่ศึกษามาจากอดีต จาก ปู่ ย่า ตา ยาย
ไม่นำพาความรู้  ส่งต่อให้ลูกและหลานของเธอในอนาคต
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ