[ย้อนกลับ]


การเรียนรู้มิใช่การแข่งขัน ( คนอ่าน 13982 คน) ( คนแสดงความเห็น 47 คน)

การเรียนรู้ มิใช่การแข่งขันกันทำเกรดหรือสอบได้ที่ ๑

การเรียนรู้ คือ

การที่เราไม่รู้อะไร แล้วเราสนใจอยากเรียนรู้ในสิ่งนั้น ๆ
ศึกษาหาความรู้ ทดลอง ทดสอบ จนชำนาญในศาสตร์และศิลป์ในวิชานั้น ๆ

การสนุกกับการเรียนรู้คือปัจจัยสำคัญของการเรียนดี


ผู้เป็นปราชญ์ คือ ผู้ใฝ่เรียน
สนุกและรักกับสิ่งที่ตนเรียนและสามารถนำสิ่งที่ตนเรียน
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ