[ย้อนกลับ]


เกมของเด็ก ( คนอ่าน 13988 คน) ( คนแสดงความเห็น 160 คน)

เวลาวิ่งเล่น
เหงื่อไหลกระเซ็น
มีความสุข

เวลาแม่ใช้
เหงื่อไม่ทันไหล
มีความทุกข์

เวลาอยากทำ
อะไรยากล้ำ
ก็ปล้ำปลุก

เวลาพอใจ
อะไรอะไร
ก็สนุก

มาเล่นเกมกัน
เล่นให้เหงื่อเป็นมัน
มีความสุข

เกมนี้ดีเหลือ
วัดกันที่เหงื่อ
คึกคักสนุก

เด็ก ๆ มีเกมแห่งความสุขจากเหงื่อ
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ