[ย้อนกลับ]


สันติภาพ และ สงคราม ( คนอ่าน 14001 คน) ( คนแสดงความเห็น 39 คน)

มนุษย์บางพวกใฝ่หาสันติภาพ

มนุษย์บางพวกใฝ่หาสงคราม

เธอละเป็นมนุษย์พวกไหน ?

สันติภาพก่อให้เกิดอะไร ?

สงครามก่อให้เกิดอะไร ?

 
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ