[ย้อนกลับ]


อดีต ปัจจุบัน อนาคต ( คนอ่าน 14022 คน) ( คนแสดงความเห็น 77 คน)

อดีตเรากลับไปแก้ไขไม่ได้
แต่เราใช้เป็นบทเรียนสอนตัวเราได้

ปัจจุบันเป็นสิ่งที่เราต้องทำและปฏิบัติในขณะนี้
เราต้องทำโดยใช้ทั้ง
สติ และ ปัญญา
โดยคิดถึงทั้ง
อดีต และ อนาคต

อนาคตเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไร
แต่เราสามารถกำหนดได้
ตั้งความหวังกับมันได้
โดยทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ