[ย้อนกลับ]


ฉันได้เรียนรู้ว่า ( คนอ่าน 13984 คน) ( คนแสดงความเห็น 56 คน)

ฉันได้เรียนรู้ว่า....

เราไม่จำเป็นตองเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับความสามารถของใครคนอื่น

แต่สิ่งที่ควรทำ คือ บอกตัวเองให้ทำดีที่สุดก็พอแล้ว 

ฉันได้เรียนรู้ว่า......

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามในชีวิต

สิ่งที่สำคัญกว่า คือการรับมือและแก้ปัญหาอย่างมีสติ

 

ฉันได้เรียนรู้ว่า........

การทำอะไรโดยไม่ใช้สติยั้งคิดแค่วูบเดียว

อาจเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้ทั้งชีวิต

 

ฉันได้เรียนรู้ว่า.......

การจะทำอะไรให้สำเร็จ

ต้องลงมือทำมากกว่าจะนั่งวาดวิมานไปวัน ๆ

 

ฉันได้เรียนรู้ว่า........

ไม่ควรอายที่จะมอบความรู้สึกดีให้ใครที่คุณรัก

เพราะไม่มีใครที่มีชีวิตนิรันดร์

 

ฉันได้เรียนรู้ว่า...............

หากเราเชื่อมั่นว่าเราทำอะไรได้

เราก็จะทำสิ่งนั้นได้จริง ๆ

ฉันได้เรียนรู้ว่า...............

หากเราไม่ควบคุมอารมณ์

เราอาจต้องเสียใจกับการตัดสินใจที่ผิดพลาด

 

ฉันได้เรียนรู้ว่า..........

คุณไม่อาจบอกเด็ก ๆ ได้ว่าความฝันของพวกเขาไร้สาระ

เพราะสิ่งที่พวกเขาฝันใฝ่ อาจเป็นจริงได้ทั้งนั้น

 

ฉันได้เรียนรู้ว่า.........

แม้โอกาสในชีวิตของคนเราจะไม่เท่าเทียมกัน

แต่เราสามารถกำหนดเส้นทางในชีวิต และสิ่งที่เราจะเป็นได้ด้วยตัวเอง

 
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ