[ย้อนกลับ]


คุณค่าของหนังสือ ( คนอ่าน 14002 คน) ( คนแสดงความเห็น 55 คน)

หนังสือหรือตำรานั้นจะไม่มีค่าเลย
ถ้าเธอมีเอาไว้แค่ให้เธออ่านแค่ท่องจำ

แต่

หนังสือหรือตำรานั้นจะมีค่าก็ต่อเมื่อเธอต้องรู้จักการนำความรู้ในหนังสือ
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเธอด้วย

แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ