[ย้อนกลับ]


วาจาเป็นนายเรา ( คนอ่าน 14007 คน) ( คนแสดงความเห็น 107 คน)

วาจานั้นเมื่อมันยังไม่หลุดออกมาจากปากเราจะเป็นนายมัน
เราสามารถกำหนดว่าจะให้มันออกมา ดี หรือ ร้าย ได้


วาจานั้นเมื่อหลุดออกจากปากมันจะกลายเป็นนายเรา
เพราะมันจะกำหนดให้เราต้องทำในสิ่งที่เราพูดออกมา
หรือไม่ก็ได้รับผลจากสิ่งที่เราได้พูดออกไป

ฉะนั้นเราต้องคิดก่อนพูด
มิใช่พูดไปแล้วค่อยกลับมาคิด
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ