[ย้อนกลับ]


การขอโทษ ( คนอ่าน 14002 คน) ( คนแสดงความเห็น 81 คน)

การขอโทษ มิใช่การพ่ายแพ้
จะเป็นความอ่อนแอ ก็หาไม่
การขอโทษ คือ การชนะใจ
เป็นความกล้าอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ