[ย้อนกลับ]


ประดับไว้ในโลกา ( คนอ่าน 14015 คน) ( คนแสดงความเห็น 47 คน)

พฤษาผกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่ห์คง สำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ