[ย้อนกลับ]


เอาความคิดมาเขียน ( คนอ่าน 13981 คน) ( คนแสดงความเห็น 20 คน)

ใครมีอะไรดี ใครคิดอะไรได้
ใครอยากแสดงอะไร ที่มีค่าเอามาเขียนแสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ