[ย้อนกลับ]


กระจกเจ้าเอ๋ย ( คนอ่าน 14017 คน) ( คนแสดงความเห็น 77 คน)

     กระจกเจ้าเอ๋ย    เผยหน้าส่องหน้า

กระจกเจ้าขา          เผยใจส่องใจ

     สะท้อนชีวิต      สะกิดชีวัน

มีเธอมีฉัน            อยู่ที่ตรงไหน

     ฟ้าใสในอก      กระจกในจิต

จะนำส่องทิศ          สว่างทางไท

     ใครมองไม่เห็น  เขม้นอีกที

เอ้า มองให้ดี         เห็นไหมเห็นไหม

อย่ามัวแต่เหม่อเผลอไผล  จงตั้งใจมองเอย
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ