[ย้อนกลับ]


กุญแจป่า ( คนอ่าน 5849 คน) ( คนแสดงความเห็น 21 คน)

การเรียนรู้ต้นไม้ทั้งไพรพนา

อาจไม่รู้จักป่าก็เป็นได้

หากศึกษาอย่างลึกซึ้งต้นหนึ่งใด

อาจรู้จักต้นไม้ทั้งไพรพนม
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ