[ย้อนกลับ]


แบบครู ( คนอ่าน 5848 คน) ( คนแสดงความเห็น 14 คน)

ครูสอนเรื่องตอกไม้ไผ่ในหนังสือ

เสียงลูกศิษย์อึงอื้อช่วยครูอ่าน

จักสานกันบนกระดาษและชอล์กกระดาน

ให้แบบฝึกเป็นการบ้านเป็นประจำ
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ