[ย้อนกลับ]


Mind – Map พันธุ์ ( คนอ่าน 5856 คน) ( คนแสดงความเห็น 8 คน)

กว่าใครจะเป็นโจรสักคนหนึ่ง

ควรถามถึงใครเป็นแม่และเป็นพ่อ

ใครเป็นครูผู้ฟูมฟักและถักทอ

ใครมีส่วนเป็นต้นตอเหล่ากอโจร
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ