[ย้อนกลับ]


ลูกจากแม่เอ๊ย ( คนอ่าน 5856 คน) ( คนแสดงความเห็น 25 คน)

ไล่ลูกออกไปเล่นเย็นก็กลับ

แต่ไล่ลูกออกไปรับการศึกษา

มันไปแล้วไปลับไม่กลับมา

เสียน้ำตาเพราะรักไล่จากเรือน
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ