[ย้อนกลับ]


หนึ่งในโลก ( คนอ่าน 5837 คน) ( คนแสดงความเห็น 10 คน)

กล้วยตกเครือเพื่อลูกและหน่อน้อย

ขณะคล้อยความตายที่มาถึง

ชีวิตเพื่อชีวิตศักดิ์สิทธ์ซึ้ง

ความเป็นแม่เป็นหนึ่งเสมอมา
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ