[ย้อนกลับ]


บอระเพ็ดหวาน ( คนอ่าน 5835 คน) ( คนแสดงความเห็น 6 คน)

บอระเพ็ดเป็นยาก็จริงอยู่

แต่น้ำผึ้งก็ชูชีวิตชื่น

ลูกกลอนปั้นหวานขมพอกลมกลืน

โลกก็รื่นรมยาไม่โยเย
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ