[ย้อนกลับ]


ดึกแล้ว ( คนอ่าน 5866 คน) ( คนแสดงความเห็น 2 คน)

กิ่งไม้แห้งร่วงคว้างกลางดึกนั้น

ขณะฉันและความคิดมืดมิดหม่น

ยังมัวทำอะไรอยู่มิรู้ตน

กิ่งไม้หล่นก้องลึกโอ้ดึกแล้ว
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ