[ย้อนกลับ]


สองคนยลตมช่อง ( คนอ่าน 5848 คน) ( คนแสดงความเห็น 6 คน)

 

สองคนยลตามช่อง

 คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม

คนหนึ่งตาแหลมคม

เห็นดวงดาวอยู่พราวพราย

 

 เจษฎาจารย์  ฟ. ฮีแลร์.  ดรุณศึกษา.
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ