[ย้อนกลับ]


ไก่แจ้แซ่เสียง ( คนอ่าน 5840 คน) ( คนแสดงความเห็น 16 คน)

 

ไก่เอ๋ยไก่แจ้
ถึงยามขันขันแซ่กระชั้นเสียง
โก่งคอเรื่อยร้องซ้องสำเนียง
ฟังเพียงบรรเลงวังเวงดัง
ถ้าตัวเราเหล่านี้หมั่นนึก
ถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่ง
ไม่มากนักสักวันละสองครั้ง
คงตั้งแต่สุขทุกวันเอย
 
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ