[ย้อนกลับ]


ทรงพระเจริญ ( คนอ่าน 5854 คน) ( คนแสดงความเห็น 220 คน)

 พระทรงบุญเปี่ยมล้น    พระทัย
พระอยู่ประชาชัย         จึ่งแจ้ง
พระครองซึ่งสมัย        หกสิบปีแฮ
ทุกถิ่น ณ เคยแล้ง       ไป่ฟื้น คืนอุดม

 ทวยราษฎร์เหล่าล้วน    ถวาย พรนา
พระเกียรติ์องค์ขจาย     ทั่วหล้า
พระเป็นดั่งพระพาย      ดับร้อนพสกแฮ
ผืนแผ่นไผทแก้ว         แซ่ซ้อง สรรเสริญ

 

แต่งโดย อัศวิณีอาสาก้อย
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ
ความคิดเห็นโดย
EMAIL
ความเห็น