[ย้อนกลับ]


ฉันชื่อวิษุวัต ( คนอ่าน 5852 คน) ( คนแสดงความเห็น 129 คน)

ฉันชื่อวิษุวัต
ความถนัดคือวาดภาพ
เล่นแสงสีวูบวาบ
จนเป็นภาพที่น่ามอง

ผู้แต่ง ด.ช. วิษุวัต ฉายากุล
ชื่อเล่น : เอ็ม
โรงเรียน : อนุบาลสมุทรสงคราม
ชั้นประถมปีที่ : ๕ ห้อง : ๔
อาจารย์ที่สอนภาษาไทย : คุรครู จินตนา โชคสงวน
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ
ความคิดเห็นโดย
EMAIL
ความเห็น