[ย้อนกลับ]


ความรู้ผู้นักปราชญ์ ( คนอ่าน 5862 คน) ( คนแสดงความเห็น 104 คน)

ความรู้ผู้นักปราชญ์             นักเรียน
ฝนทั่งเท่าเข็มเพียร            ฝ่ายหน้า
คนเกียจเกลียดหน่ายเวียน   วนจิต
กลอุทกในตะกร้า                เปี่ยมล้นฤามี

พัชรา บุญราช
ชื่อเล่น : บี
โรงเรียน : สวนลุมพินี
ชั้นประถมปีที่ : 5 ห้อง : 4
อาจารย์ที่สอนภาษาไทย : พิไชยญา
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ
ความคิดเห็นโดย
EMAIL
ความเห็น