[ย้อนกลับ]


ปฐม ก กา ( คนอ่าน 15273 คน) ( คนแสดงความเห็น 101 คน)

นะโมข้าจะไหว้..................วระไตรระตะนา
ใส่ไว้ในเกศา......................วระบาทะมุนี
คุณะวระไตร......................ข้าใส่ไว้ในเกษี
เดชะพระมุนี.......................ขออย่ามีที่โทษา
ข้าขอยอชุลี..........................ใส่เกศีไหว้บาทา
พระเจ้าผู้กรุณา.....................อยู่เกศาอย่ามีภัย
ข้าไหว้พระสะธรรม..............ที่ลึกล้ำคัมภีร์ใน
ได้ดูรู้เข้าใจ...........................ขออย่าได้มีโรคา
ข้าไหว้พระภิกษุ....................ที่ได้ลุแก่โสดา
ไหว้พระสกินาคา....................อะระหาธิบดี
ข้าไหว้พระบิดา.......................ไหว้บาทาพระชนนี
ไหว้พระอาจารีย์......................ใส่เกศีไหว้บาทา
ข้าไหว้พระครูเจ้า.....................ครูผู้เฒ่าใส่เกศา
ให้รู้ทวิชา.................................ไหว้บาทาที่พระครู
จะใคร่รู้ที่วิชา............................ขอเทวามาค้ำชู
ที่ใดข้าไม่รู้................................เล่าว่าดูรู้แลนา
ไชโยขอเดชะ............................ชัยชนะแก่มารา
ระบือให้ลือชา............................เดชะสามาไชโย
ไชโยขอเดชะ.............................ชัยชนะแก่โลโภ
โทโสแลโมโห............................อย่าโลเลโจ้เจ้ใจ          อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ
แสดงความเห็นเพิ่มเติม
ความคิดเห็นโดย
EMAIL
ความเห็น