[ย้อนกลับ]


เจ้าดวงมาลา ( คนอ่าน 15305 คน) ( คนแสดงความเห็น 17 คน)

                           เจ้าดวงมาลา
ไปวัดด้วยข้า        ทำบุญด้วยกัน
เด็ดเจ้าวันนี้         จะสู่สวรรค์
ทำบุญด้วยกัน       เถิดเจ้าดวงมาลา

 

จาก บทเชิญดอกไม้
เพลงพื้นบ้านภาคใต้
          อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ