[ย้อนกลับ]


รักษาป่า ( คนอ่าน 15288 คน) ( คนแสดงความเห็น 3 คน)

   นกเอยนกน้อยน้อย          บินล่องลอยเป็นสุขศรี
ขนขาวราวสำลี                   อากาศดีไม่มีภัย
ทุกทิศเจ้าเที่ยวท่อง           ฟ้าสีทองอันสดใส
มีป่าพาสุขใจ                     มีต้นไม้มีลำธาร

ผู้คนไม่มีโรค                     นับเป็นโชคสุขสำราญ
อากาศไร้พิษสาร                สัตว์ชื่นบานดินชื่นใจ
คนสัตว์ได้พึ่งป่า                 มารักษาป่าไม้ไทย
สิ้นป่าเหมือนสิ้นใจ             ช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน

ใน หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เล่ม ๒ หน้า ๑๒๓
          อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ