[ย้อนกลับ]


รัก เมืองไทย ( คนอ่าน 15306 คน) ( คนแสดงความเห็น 8 คน)

            คนไทยนี้ดี          เป็นพี่น้องกัน
เมืองไทยเมืองทอง         เป็นของคนไทย
คนไทยเข้มแข็ง             ร่วมแรงร่วมใจ
รักชาติยิ่งใหญ่               ไทยสามัคคี

     ธงไทยไตรรงค์         เป็นธงสามสี
ทั้งสามสิ่งนี้                   เป็นที่บูชา
สีแดงคือชาติ                สีขาวศาสนา
น้ำเงินงามตา               พระมหากษัตริย์ไทย

     เรารักเพื่อนบ้าน        ไม่รุกรานใคร
เมื่อยามมีภัย                  ร่วมใจป้องกัน
เรารักท้องถิ่น                 ทำกินแบ่งปัน
ถิ่นไทยเรานั้น                 ช่วยกันดูแล

 

แต่งโดย นภาลัย สุวรรณธาดา
ใน หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เล่ม ๒ หน้า ๑๑๑  
          อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ