[ย้อนกลับ]


แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน ( คนอ่าน 15268 คน) ( คนแสดงความเห็น 13 คน)

แมวเอ๋ยแมวเหมียว
รูปร่างปราดเปรียวเป็นนักหนา
ร้องเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มา
เคล้าแข้งเคล้าขาน่าเอ็นดู
รู้จักเอารักเข้าต่อตั้ง
ค่ำค่ำซ้ำนั่งระวังหนู
ควรนับว่ามันกตัญญู
พอดูอย่างไว้ใส่ใจเอย


แต่งโดย ทัด เปรียญ
ร้องลำแขกบรเทศ
จาก ดอกสร้อยสุภาษิต
          อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ