ประเภทคำถาม ภาค

ประเภทคำถาม ภาค คำถาม เฉลย
เปรียบกับสิ่งที่มีชีวิต กลาง อะไรเอ่ย มีปากไม่มีฟัน กินข้าวทุกวันได้มากกว่าคน
เปรียบกับสิ่งที่มีชีวิต ใต้ ไอ้ไหรหา ไม่มีแค้ง ไม่มีขา เวลาไปมาใช้ปากเดิน
เปรียบกับสิ่งที่มีชีวิต กลาง อะไรเอ่ย ไม่มีคอ มีแต่หัว มีแต่หน้า ถึงเวลาตีได้ตีเอา
เปรียบกับสิ่งที่มีชีวิต เหนือ หัวสองหัว ตั๋วมีตั๋วเดียว
เปรียบกับสิ่งที่มีชีวิต อีสาน มีต๋าอยู่เต๋มตัว แต่ว่ากลัวกระแต๋
เปรียบกับสิ่งที่มีชีวิต ใต้ มีตารอบหัว เอาตัวไม่รอด ไอ้ไหรหา
เปรียบกับสิ่งที่มีชีวิต กลาง อะไรเอ่ย สองหูสี่ตา เบื่อนักหนาเอาขาไว้ที่หู
เปรียบกับสิ่งที่มีชีวิต กลาง อะไรเอ่ย ตัวมีหู หูคล้องขา ขาก็มีหู หูก็คล้องมือ
เปรียบกับสิ่งที่มีชีวิต เหนือ ปากปากเดียวมีต๋าลอบตัว
เปรียบกับสิ่งที่มีชีวิต กลาง อะไรเอ่ย มีห้าตัวห้าหัว แต่มีสิบมือ
เปรียบกับสิ่งที่มีชีวิต กลาง ตัวเป็นไม้ ไส้เป็นตะกั่ว หัวเป็นยาง
เปรียบกับสิ่งที่มีชีวิต กลาง ผิวกายผุดผ่อง ในท้องไส้ขาว ขี้มูกเป็นระนาว ปลายแด๊งแดง
เปรียบกับสิ่งที่มีชีวิต เหนือ มีลูกตี้ขา มีต๋ารอบตั๋ว มีหูอยู่บนหัว
เปรียบกับสิ่งที่มีชีวิต กลาง อะไรเอ่ย มีลูกอยู่ที่ตีน มีตารอบตัว มีหูอยู่บนหัว
เปรียบกับสิ่งที่มีชีวิต กลาง อะไรเอ่ย ปากหนึ่งกินหญ้า ปากหนึ่งกินดิน ปากหนึ่งพูดร่ำไป
เปรียบกับสิ่งที่มีชีวิต กลาง ยามเช้าเดินสี่ขา ยามกลางวันเดินสองขา ยามเย็นเดินสามขา
เปรียบกับสิ่งที่มีชีวิต กลาง เช้า ๆ เข้าถ้ำ ค่ำ ๆ ออกเรียง
เปรียบกับสิ่งที่มีชีวิต เหนือ ก้นจี้ฟ้า หน้าถะแลดดิน
เปรียบกับสิ่งที่มีชีวิต อีสาน จั๊บขาหง่าง เอ่าบั๊กแดงยัดไซ
เปรียบกับสิ่งที่มีชีวิต กลาง อะไรเอ่ย สามขาเดินมา หลังคามุงสำลี
เปรียบกับสิ่งที่มีชีวิต ใต้ ไอ้ไหรหา สามขาเดินมา หลังคามุงหมลี
เปรียบกับสิ่งที่มีชีวิต กลาง อะไรเอ่ย สี่ขาเดินมา สามตาหัวครึ่ง
เปรียบกับสิ่งที่มีชีวิต กลาง อะไรเอ่ย หกขาเดินมา หลังคามีดนตรี
เปรียบกับสิ่งที่มีชีวิต อีสาน มีฟันยูรอบหัว มีโตยูใน้ปา หากิ๋นยูบนญอดไม่
เปรียบกับสิ่งที่มีชีวิต ใต้ ไอ้ไหรหา สิบหูสองขา ทำฤทธาเอาขาแยงหู
เปรียบกับสิ่งที่มีชีวิต ใต้ ไอ้ไหรหา จะว่ามีมนต์ก้าไม่ใช่ เหาะเหินเดินได้ หัวมากหวาแสน
เปรียบกับสัตว์ กลาง อะไรเอ่ย สัตว์ป่ามาอยู่บ้าน กินอาหารอย่างเดียว เคี้ยวแล้วก็คาย
เปรียบกับสัตว์ ใต้ ไอ้ไหรหา หน้าสั้นฟันขาว หางยาวที่สุด ไคท้ายไม่โถก ไม่ใช่โลกมนษย์
เปรียบกับสัตว์ ใต้ ไอ้ไหรหา ตัวดำฟันขาว หางยาวที่สุด ขึ้นบ่าป่าทรุด
เปรียบกับสัตว์ กลาง อะไรเอ่ย หลังงอ ๆ กินหญ้าหมดทุ่ง
เปรียบกับสัตว์ กลาง อะไรเอ่ย สองปีกหัวหก มีสองบาทา ยามทิวาพักผ่อน ยามราตรีออกหากิน
เปรียบกับสัตว์ กลาง อะไรเอ่ย มีหาง มีปาก มีตา กินปลาเป็นอาหาร
เปรียบกับสัตว์ กลาง อะไรเอ่ย เกิดมามีหางไม่มีขา พอสิ้นชีวามีแต่ขาไม่มีหาง
เปรียบกับสัตว์ อีสาน หางยูใต่ ฮูขี่ยูเทิง
เปรียบกับสัตว์ กลาง อะไรเอ่ย สัตว์สองขาหากินต่างแดน หัวมันนับแสน สัตว์นั้นนามใด
เปรียบกับสัตว์ กลาง อะไรเอ่ย สี่ตีนเชื่อง ๆ ไม่มุงกระเบื้องแต่มุงเข็ม
เปรียบกับสัตว์ กลาง อะไรเอ่ย สี่หู สี่หาง ปากกว้างเหลือล้นกินคนทุกคืน
เปรียบกับสัตว์ ใต้ ไอ้ไหรหา เสตีนเกาะฝา อ้าปากกินคน
เปรียบกับสัตว์ กลาง อะไรเอ่ย สามถันกันตก วิหคเข้าร่วม ข้อนี้ให้ตอบรวม สิ่งนั้นคืออะไร
เปรียบกับสัตว์ ใต้ ไอ้ไหรหา นกกดตาแดง น้ำแห้งตาย
เปรียบกับสัตว์ กลาง อะไรเอ่ย นกกระปูดตูดแดง น้ำแห้งก็ตาย
เปรียบกับสัตว์ ใต้ นกก็ไม่ใช่นก แร้งก็ไม่ใช่แร้ง บินแคว้ง ๆ อยู่ข้างเขา
เปรียบกับสัตว์ กลาง อะไรเอ่ย กาดำ กระโดดลงน้ำกลายเป็นกาขาว
เปรียบกับคน กลาง อะไรเอ่ย มาจากเมืองลาว ผ้าขาวคาดพุง
เปรียบกับคน เหนือ ยามน้อยนุ่งเตี่ยวเขียว เฒ่ามานุ่งเตี่ยวแดง
เปรียบกับคน กลาง เมื่อเด็กนุ่งผ้าขาว เมื่อสาวนุ่งผ้าเขียว แก่ทีเดียวนุ่งผ้าแดง
เปรียบกับคน อีสาน ตังแตน่อย ๆ นุงสิ่นสีเขียว ใญขึ่นม้านุงสิ่นสีแดง
เปรียบกับคน กลาง อะไรเอ่ย มาจากเมืองเจ๊ก ตัวเล็กเสียงดัง
เปรียบกับคน ใต้ ไอ้ไหรหา เด็กดำนอนในมุ้งขาว เรือนปั้นหยาหลังคาเขียว
เปรียบกับคน ใต้ ไอ้ขาวอยู่ในวัง ไม่สั่งไม่ออก
เปรียบกับคน ใต้ ตานเช้าสีข้างโป่ง พอหวันโด่ง สีข้างยุบ
เปรียบกับคน กลาง เวลาแก่เป็นเพื่อนนอน เวลาอ่อนเป็นเพื่อนกิน
เปรียบกับคน ใต้ ไอ้ไหรหา หน้าแล้งเข้าถ้ำ หน้าน้ำเที่ยวจร ไว้มวยเหมือนมอญ นามว่าไหร
เปรียบกับคน กลาง อะไรเอ่ย หน้าแล้งอยู่ในถ้ำ หน้าน้ำอยู่ดอน เกล้าผมเป็นมอญใหม่ นามว่าอะไร
เปรียบกับคน กลาง หน้าแล้งอยู่ถ้ำ หน้าน้ำอยู่ทุ่ง
เปรียบกับคน ใต้ เด็กก็ไม่ใช่เด็ก เดินต๊อกแต๊กอยู่ข้างฝา
เปรียบกับคน กลาง อะไรเอ่ย แม่ชีชาววัง ไม่รับสั่งไม่ออก
เปรียบกับคน อีสาน โก้งโค่งโน่ง ข่วมทงหนองแสง
เปรียบกับคน กลาง อะไรเอ่ย คนจับมันไม่ได้ เพราะไม่มีตัวตน แต่ถ้ามันจับคน ทำให้หน้ามืดตามัว
เปรียบกับคน ใต้ ไอ้ไหรหา เพื่อนนั่งใกล้ ๆ เยียกตั้งงาย ไม่ได้ยิน
เปรียบกับคน ใต้ ไอ้ไหรหา นางคอออน กินกอนทุกวัน
เปรียบกับคน กลาง อะไรเอ่ย เรากลืนมันเราอยู่ มันกลืนเราเราตาย
เปรียบกับคน กลาง อะไรเอ่ย ไม่ใช่แขก ไม่ใช่จีน ไม่ใช่ญวน ตากอวนบนยอดไม้
เปรียบกับคน ใต้ ไอ้ไหรหา เจ็กก้าไม่ใช่เจ็ก ญวนก้าไม่ใช่ญวน เที่ยวตีอวน โหยกลางเวหา
เปรียบกับคน ใต้ ไอ้ไหรหา ตรีเนตรไม่ใช่ท้าวสักโก โหยวิมานรุกโข อมอาโปไว้ข้างใน
เปรียบกับคน ใต้ ไอ้ไหรหา เสคนหาม สามคนโห คนไม่โม่อยู่ข้างบน
เปรียบกับคน ใต้ อากาศแจ่มใส เดินไปสองคน มืดฟ้ามัวฝน เดินมาคนเดียว
เปรียบกับคน ใต้ แม่อยู่บ้าน ลูกไปเที่ยว
เปรียบกับคน กลาง ลูกสัปดน เล่นก้นแม่
เปรียบกับคน ใต้ พี่น้องท้องเดียว แลเหลียวไม่เห็นกัน
เปรียบกับต้นไม้ กลาง อะไรเอ่ย ต้นเป็นสายยาวหรู ดูเป็นเส้น ดอกหางเห็น น่ายลบนเวหา
เปรียบกับต้นไม้ อีสาน ต้นตุ๊กญุกใบปกดิ๋น แมนหญัง
เปรียบกับต้นไม้ อีสาน ต้นอีหญัง มีนวย บมีดอก
เปรียบกับต้นไม้ ใต้ ใบไอ้ไหร หาไม่ต้น คนชอบคลำ
เปรียบกับต้นไม้ ใต้ อะไรเอ่ย มาจากเลใน ใบขาวไสว ไม่มีดอก
เปรียบกับต้นไม้ ใต้ สูงสล้าง กว้างตลอด มีแต่ยอดไม่มีใบ
เปรียบกับต้นไม้ กลาง จั๊กจี้จั๊กเจ่า หญ้างอกขึ้นเขา จั๊กเจ่าขึ้นไข่ สองมือเข้ารีด จั๊กจีดขี้ไหล
เปรียบกับต้นไม้ ใต้ ไอ้ไหรหา เม่อแกรองนอน เม่อออนต้อมจุ้ม
เปรียบกับต้นไม้ กลาง ดอกไม้ยักษ์โบราณ บานเท่ากระด้ง เมื่อฝนตกแดดออก หุบเท่ากระบอก เมื่อแดดไม่ออกหรือฝนไม่ตก
เปรียบกับต้นไม้ กลาง อะไรเอ่ย ลูกกินได้ ใบแก้ร้อน ใบอ่อนใช้สูบ
เปรียบกับต้นไม้ กลาง กะลาซีกเดียว ข้ามทะเลได้
เปรียบกับสิ่งที่ไม่มีชีวิต กลาง อะไรเอ่ย เรือนสองเสา หญ้าคาสองตับ นอนไม่หลับ ลุกขึ้นร้องเพลง
เปรียบกับสิ่งที่ไม่มีชีวิต ใต้ ไอ้ไหรหา ขนตกสิบหา หลังคาไม่เปียก
เปรียบกับสิ่งที่ไม่มีชีวิต เหนือ เสาสองเสาคาสองแต๊บ แต๊บแยบไป แต๊บแยบมา
เปรียบกับสิ่งที่ไม่มีชีวิต ใต้ เก้าอีสามขา เทวดาขี้เมา ใส่หมวกกำมะหยี่ สูบบุหรี่ปุ๋ย ๆ
เปรียบกับสิ่งที่ไม่มีชีวิต กลาง โต๊ะสามขา เจ้าพระยาขึ้นขี่ สวมหมวกกำมะหยี่ สูบบุหรี่ปุ๋ย ๆ
รายการเปรียบเทียบ ใต้ ไอ้ไหรหา ต้นเท่านิ้วก้อย ใบห้อยถึงดิน
รายการเปรียบเทียบ ใต้ ต้นเท่าขา ใบวาเดียว
รายการเปรียบเทียบ อีสาน ก้กทอคก ใบมันปกดิ๋น
รายการเปรียบเทียบ ใต้ ต้นเท่าครก ใบดกลูกดำ
รายการเปรียบเทียบ ใต้ ไอ้ไหรหา ต้นเท่าครก โลกดกเหมินแสน
รายการเปรียบเทียบ ใต้ ไอ้ไหรหา ต้นเท่าหม้อ เป็นโลกช่อเดียว
รายการเปรียบเทียบ ใต้ ต้นเท่าเข็ม ใบเต็มแม่น้ำ
รายการเปรียบเทียบ กลาง อะไรเอ่ย ต้นเท่าเข็ม ใบเต็มทุ่งนา
รายการเปรียบเทียบ เหนือ เก้ามันเต้าเล่มเข็ม ปลายมันเต็มแม่น้ำ
รายการเปรียบเทียบ ใต้ ต้นเท่าโพน ลูกโหยนไปไกล ต้นเท่าขาไกร เอนไปเอนมา
รายการเปรียบเทียบ ใต้ ไอ้ไหรหา ต้นเท่าลำเรือ ใบห่อเกลือไม่เม็ด
รายการเปรียบเทียบ อีสาน ต้นทอเฮี๋ย ใบฮอเกียบได้ แมนหญัง
รายการเปรียบเทียบ กลาง ต้นเท่าลำหวาย ใบกระจายเต็มน้ำ
รายการเปรียบเทียบ ใต้ ไอ้ไหรหา ต้นยาวเกือบวา กินพสุธาเป็นอาจิณ
รายการเปรียบเทียบ กลาง อะไรเอ่ย สูงกว่าฟ้า ต่ำกว่าหญ้านิดเดียว
รายการเปรียบเทียบ ใต้ สูงเทียมฟ้า ต่ำกว่าหญ้านิดเดียว
รายการเปรียบเทียบ ใต้ ไอ้ไหรหา สูงเทียมเขาเขียว กินคนเดียว เมาหมดทังเมือง
รายการเปรียบเทียบ ใต้ สูงเอ่ยสูงสุด สูงเทียมปลายมุด สูงสุดลูกตา
รายการเปรียบเทียบ ใต้ ไอ้ไหรหา ตำหวาหญ้า สูงหวาดิน
รายการเปรียบเทียบ เหนือ แต๊บแป๊บเต้าลิ้นฟาน กานกิ๋นหญ้าจ๋อมปวก
รายการเปรียบเทียบ เหนือ แต๊บแป๊บเต้าห่อเกื๋อ ไปเมืองเหนือก็ฮอด
รายการเปรียบเทียบ กลาง อะไรเอ่ย กลมเหมือนพระจันทร์ คนทั้งพันมองไม่เห็น
รายการเปรียบเทียบ กลาง อะไรเอ่ย กลม ๆ เหมือนวงพระจันทร์ ออกลูกตั้งพันเหมือนกันทุกตัว
รายการเปรียบเทียบ กลาง อะไรเอ่ยยุ่งเหมือนใบบัว มีตัวตรงกลาง
รายการเปรียบเทียบ ใต้ อยู่ในร่มเท่าแข้ง ออกกลางแจ้งเท่าด้ง
รายการเปรียบเทียบ เหนือ โจ๊ะโละเหมือนคอม้า ไปก๊าบ่หันฮอย
รายการเปรียบเทียบ อีสาน ซกงกยังคอม่า ไปค่าบ่เห็นฮอย
รายการเปรียบเทียบ อีสาน ดำจั่งหมี ตี๋ก้นจั่งกั๋ด
รายการเปรียบเทียบ กลาง อะไรเอ่ย เขียวเหมือนพระอินทร์ บินเหมือนนก ศรปักอก นกก็ไม่ใช่
รายละเอียดเกี่ยวกับรูปและอาการ กลาง อะไรเอ่ย แบนตะแระแตะ แทะหญ้าบนเขา
รายละเอียดเกี่ยวกับรูปและอาการ กลาง กลมกลิ้งกลมอยู่บนพื้นธรณี สีชมพูอยู่ในกลมกลิ้งกลม
รายละเอียดเกี่ยวกับรูปและอาการ ใต้ ไอ้ไหรหา เสเหลี่ยมจัตรัส ท้าวพรหมทัตขึ้นครองเมือง บาวไพร่ตายเปลือง เหลือเตเจ้าเมืองออกรบกัน
รายละเอียดเกี่ยวกับรูปและอาการ กลาง อะไรเอ่ย สี่มุมสี่แคร่ สี่แม่จตุรัส ผู้คนเงียบสงัด ฆ่าฟันกันตาย เหลือแต่นายสองคน
รายละเอียดเกี่ยวกับรูปและอาการ เหนือ สามจ๋นสี่แจ๋ง ดอกแสลงบานใน
รายละเอียดเกี่ยวกับรูปและอาการ กลาง อะไรเอ่ย ข้างนอกขรุขระ ข้างในต๊ะติ๊งโหน่ง
รายละเอียดเกี่ยวกับรูปและอาการ กลาง อะไรเอ่ย ข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
รายละเอียดเกี่ยวกับรูปและอาการ กลาง เอาหินทำไส้ เอาใบทำตัว
รายละเอียดเกี่ยวกับรูปและอาการ กลาง อะไรเอ่ย หลังคาติดกับตัว โผล่หัวออกนอกชายคา
รายละเอียดเกี่ยวกับรูปและอาการ กลาง อะไรเอ่ย หัวแหลมท้ายแหลม ล่องลอยอยู่ในมหาสมุทรมนุษย์ชมว่าอร่อยนัก
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของสี กลาง อะไรเอ่ย เขียวชะอุ่ม พุ่มไสว ไม่มีใบมีแต่เม็ด
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของสี กลาง อะไรเอ่ย ชักออกมาดำ ตำเข้าไปแดง มีแสงไฟ
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของสี กลาง อะไรเอ่ย ซื้อมาเป็นสีดำ นำมาใช้กลายเป็นสีแดง พอสิ้นแรง กลายเป็นสีเทา ต้องเอาไปทิ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของสี กลาง อะไรเอ่ย ไอ้หุ้มไอ้หั่น ปลายแดงนั่น เข้าหนึ่งรู ออกสองรู
รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำ ใต้ นอนคว่ำเห็นลาย นอนหงายเห็นตับ
รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำ ใต้ ไอ้ไหรหา โหยข้างหน้า สูดตาแลเห็น
รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำ อีสาน แค่เท่าแค่ยังแลไม่เห็น
รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำ กลาง อะไรเอ่ย สว่างดูมัว สลัวจึงเห็น ยิ่งมืดยิ่งเด่น มืดหมดไม่เห็นเลย
รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำ กลาง ใกล้ก็ไม่ใกล้ ไกลก็ไม่ไกล เห็นรำไร ๆ วับ ๆ แวบ ๆ
รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำ กลาง แหวกม่านเจอมุ้ง แหวกมุ้งเจอไหม แหวกไหมเจอเม็ด
รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำ กลาง ยิ่งตัดยิ่งยาว
รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำ กลาง อะไรเอ่ย ตันโคนก็ไม่ตาย ตัดปลายก็ไม่เน่า
รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำ กลาง อะไรเอ่ย เวลาใช้เอาไปทิ้ง เวลาไม่ใช้เอาไปเก็บไว้ที่หัว
รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำ เหนือ ยิ่งต่อยิ่งสั้น
รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำ กลาง สี่สายยานโตงเตง ข้างนอกร้องเพลง ข้างในร้องไห้
รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำ กลาง เห็นตัวกลัวก็ไม่ไหว้ เห็นขี้เห็นไส้ ทั้งไหว้ทั้งกราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำ กลาง กลางวันเก็บใส่กระจาด กลางคืนดาระดาษเต็มท้องฟ้า
รายละเอียดเกี่ยวกับภาษา ใต้ จีนทำเพรื่อ หมั้นอี้จน
รายละเอียดเกี่ยวกับภาษา ใต้ ไอ้ไหรหา หมาเดินหน้า พอไกตามมา คนชราชอบนัก
รายละเอียดเกี่ยวกับภาษา กลาง อะไรเอ่ย แหวนกับแหวน ชนกันที่หันอากาศ เกิดเป็นสัตว์ประหลาดชอบกินหญ้า
รายละเอียดเกี่ยวกับภาษา ใต้ ต้นไอ้ไหร มีสองกอ
รายละเอียดเกี่ยวกับภาษา กลาง อะไรเอ่ย ชื่อเหมือนคนตาย มีปีกบินได้ หากินกับดอกไม้
รายละเอียดเกี่ยวกับภาษา ใต้ เด็กคนหนึ่ง นั่งโหยใต้ต้นจัน เห็นวัวชนกัน เด็กคนนั่นเช่อไหร
รายละเอียดเกี่ยวกับภาษา กลาง อะไรเอ่ย นกอะไรที่ไม่ใช่ของเรา
รายละเอียดเกี่ยวกับภาษา ใต้ ไก่ก้าวขา มีขี้ตัว